News

TicariReklamKDV600x300

Ticari Reklam Hizmetlerine Ait KDV Düzenlemesi

31397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "K.D.V. Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine istinaden 1 Mart 2021'den sonra K.D.V. ve tevfikat oranları işletmelerin türüne ve ay içerisindeki harcama limitlerine göre değişecektir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210216-6.htm

Fill in the Quick Application Form if you want,

Quick Application Form

If You Want, Get a Phone Appointment, We Will Contact You!

If You Want, Get a Phone Appointment,
We Will Contact You!

Schedule a Phone Call